صدای سکوت من :)

د سوند آف سایلنس

صدای سکوت من :)

د سوند آف سایلنس

صدای سکوت من :)

صدای سکوت من، اینجا فریاد میکند!
:)

آخرین صدای سکوت من
  • ۹۶/۰۷/۲۶
    =|
(:لبخند اینجا مینویسد

پست ثابت رو فقط واسه موزیک گذاشتم 

صدای پیانویی ک خیلی دوسش دارم ^_^

...

+ واسه شنیدنش کمی صبر کنین :)

  • :) ⏳⌛

خب من تنهایی رو بیشتر دوستدارم :(

دوست دارم یجای دور تنها باشم :(

که وقتی تنها دارم واسه خودم نقاشی میکشم، آهنگ گوش میدم، آشپزی میکنم و هر کاری... کسی مزاحمم نشه 😒


من دلم واسه هیشکی تنگ نمیشه =/

من هیچکسو دوست ندارم =/ 

(البته که مطمئن نیستم درباره ی این دو مورد)


هرکی یه روزی تو زندگیم بوده، هیچوقت فراموش نمیشه =/

😒

کاش یه قرصی چیزی میبود میخوردی اون قسمت از زندگیت که خواستی پاک میشد 💜🔮


گفتین هرچه دل تنگت میخواهد بگو همینا پرید :/

  • :) ⏳⌛